About Us


FUJIAN PROVINCE CHN-RIVER
TECHNOLOGY CO.,LTD( FUZHOU
P-D TECHNOLOGY OF
ENVIRONMENTPROTECTION CO.LTD)

Address: No.11 Jingpu Road ,Jinshanpushang Industrial Zone
Cangshan District,Fuzhou,Fujian   

Tel :0591 -87806988

Fax :0591 -87806628

E-mail:huachuanjishu@126.com

 Website: www.fjpdpw.comShow

The door of  the company

The front desk of the company
Company honor wall

The project site is introduced
The project site is introduced
Technology international

              
Link:
Copyright Copyright (C) 2011-2020 Black Feather Network Studios
Address: Sichuan Zigong City, No. 90 Tel: 15181340275 QQ: 22232591